RAHASTO-OSUUDET JA
VAIHTO-OMAISUUS- ARVOPAPERIT

Takoa Invest sijoittaa sekä koti- että ulkomaisiin arvopapereihin, rahasto-osuuksiin ja muihin rahoitusinstrumentteihin tehden aktiivista kaupankäyntiä osakemarkkinoilla.